Skip to main Content

2016 US OPEN 買網拍抽獎名單

Date
2016-12-15
2016 US OPEN 買網拍抽獎名單

2016 US OPEN 得獎名單


1賞:客製化繡字拍袋(20名)

1.賴*文
2.蔡*叡
3.卓*義
4.陳*綸
5.王*翔
6.洪*達
7.李*哲
8.黃*宸
9.何*舫
10.巫*薇
11.黃*婷
12.黃*彬
13.簡*汶
14.曹*雯
15.鄭*毅
16.林*誠
17.羅*智
18.陳*帆
19.陳*毓
20.張*銘

 

2賞:Wawrinkka鞋款 (20名)

1.林*群
2.蔡*婕
3.曾*恩
4.黃*洲
5.吳*訓
6.楊*雄
7.鄭*傑
8.王*旭
9.梁*謙
10.蔣*秋
11.黃*伶
12.楊*慈
13.吳*鴻
14.吳*銘
15.張*祥
16.徐*涵
17.黃*恭
18.廖*名
19.吳*玲
20.鐘*安


*請得獎的消費者至原購買店家領取獎品
*球鞋於12/15寄出,拍袋預計於12/26寄出

 

 

Follow YONEX