Skip to main Content

台灣王者之志將於2017/12/23盛大舉辦

Date
2017-12-18
台灣王者之志將於2017/12/23盛大舉辦

The Legends’ Vision

 

Taiwan 2017 YONEX 

Legacy Tour

 

 

2017/12/23台灣 王者之志

 

 

活動時間:13:30開放入場

     14:00-17:00球星訪談會、表演賽

 

 活動地點:富暘羽球館

               桃園市蘆竹區中正北路615


 

 邀請球星:周天成、鄭韶婕、盧敬堯、洪詩涵、楊博涵、

     姜凱心、許仁豪、陳宏麟、林祐賢、宋碩云。

 

 

主辦單位:YONEX

協辦單位:富暘羽球館

Follow YONEX